Uw site in de Top 10

Top 10 positie
Enkel uw site aanmelden bij zoekmachines is niet voldoende voor hogere bezoekers aantallen. Wanneer u bezoekers naar uw site wilt trekken via zoekmachines is het van belang dat uw pagina's hoog eindigen op de door u gewenste trefwoorden. Wanneer uw site niet in de top 10 staat zou uw site net zo goed niet vermeld kunnen staan. Slechts een enkele websurfer neemt de moeite verder te bladeren dan de eerste tien hits bij een bepaalde zoekterm. Het is dus aan u om ervoor te zorgen dat uw site de aandacht krijgt die het verdient. Om dit te bereiken zult u zich moeten verdiepen in de zoekmachines. In dit artikel zal ik u een eindje op weg helpen.


Hoe werken zoekmachines?
De werking van alle zoekmachines is globaal hetzelfde. Ze werken allemaal met percentages in combinatie met weegfactoren. De zoekmachine onderzoekt de verschillende onderdelen waaruit uw site bestaat, zoals de titel, de url, de metatags, de kopteksten, de links, en de bodytekst. In al deze elementen komen trefwoorden in een bepaalde frequentie voor. Bijvoorbeeld, wanneer de titel van uw site "aanmelden zoekmachines" is, en een websurfer zoekt inderdaad naar "aanmelden zoekmachines" dan scoort uw site op de titel 100%. Zou uw titel echter "gratis aanmelden bij zoekmachines" zijn, dan zou uw score slechts 50% zijn, ondat slechts de helft van uw titel overeenkomt met de zoekopdracht. Dit zelfde procede wordt doorlopen voor koppen, links, bodytekst, enz. Nadat al deze zaken bepaald zijn wordt aan de verschillende elementen een weegfactor toegekend. Een titel die 100% scoort zal zwaar meewegen in de eindbeoordeling. Echter, een bodytekst die 100% scoort zal niet in uw voordeel werken omdat een normale tekst natuurlijke nooit voor 100% uit relevante trefwoorden bestaat. Een normale woordfrequentie voor een tekst over een bepaald onderwerp zal eerder in de buurt van 3% tot maximaal 10% liggen. Elke zoekmachine heeft een eigen drempel voor deze percentages, en bepaalt op die manier of een pagina hoog moet scoren, of dat hij juist als 'spam' moet worden aangemerkt omdat de woordfrequenties onnatuurlijk hoog zijn (bijvoorbeeld door het zeer vaak herhalen van trefwoorden).


Optimalisatie
Om dus hoog te eindigen in de zoekmachines moet u uw website optimaliseren voor de zoekmachines. U besteedt aandacht aan alle elementen waaruit uw website bestaat en optimaliseert deze stuk voor stuk. Wanneer u dat heeft gedaan zou uw site in theorie hoog moeten eindigen in de searchengines. Hier zit echter een maar aan vast. Wanneer u uw pagina's optimaliseert voor zoekmachines is de kans groot dat ze niet meer om aan te zien zijn voor de menselijke bezoekers. En u wilt natuurlijk geen concessies doen aan de inhoud en opmaak van uw site. De oplossing hiervoor zijn zogenaamde doorway pages, ook wel bridge pages genoemd.


Doorway pages/ bridge pages
Doorway pages zijn pagina's die speciaal ontworpen zijn om hoog te eindigen in de zoekmachines op specifieke trefwoorden. Het zijn vaak kleine pagina's (enkele Kb's groot) die niets anders doen dan doorverwijzen naar de hoofdsite. Bij het maken van een doorway page let u niet in de eerste plaats op de lay-out, maar richt u zich puur op de zoekmachines. U maakt meerdere doorway pages die elk op een specifieke zoekterm zijn gericht. Voordat u een doorway page gaat maken moet u dus eerst bepalen welke trefwoorden relevant zijn voor uw site.


Trefwoorden
De keuze van uw trefwoorden is van essentieel belang. Het doel moet zijn om zoveel mogelijk bezoekers te trekken DIE OP ZOEK ZIJN NAAR HETGEEN UW SITE BIEDT. U wilt dus relevante bezoekers trekken. Het is volkomen zinloos allerlei trefwoorden in uw site op te nemen die niets met het eigenlijke onderwerp te maken hebben. Wanneer u op deze manier al extra traffic weet te genereren zullen deze bezoekers vaak net zo snel weer vertokken zijn als ze kwamen. Ze zochten immers iets heel anders. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat hoewel bezoekers wellicht niet opzoek waren naar het onderwerp van uw site, ze toch geinteresseerd kunnen raken op het moment dat ze op uw site zijn. Desondanks is het opnemen van niet gerelateerde trefwoorden wat mij betreft een uiting van slechte internet manieren. Het kan u zelfs in juridische problemen brengen. Het opnemen van merknamen zoals bijvoorbeeld coca cola op uw site is strafbaar wanneer u dit alleen maar doet om bezoekers te trekken. Dus waar moet u op letten bij het kiezen van trefwoorden? U zou zich als het ware moeten verplaatsen in de bezoekers van uw site; welke trefwoorden zouden zij gebruiken als ze op zoek waren naar het onderwerp van uw site? Wanneer u dit bedacht heeft moet u zoveel mogelijk synoniemen verzinnen van deze trefwoorden. Uiteindelijk zult u een lijst krijgen van enkele tientallen trefwoorden waarvan er ca. 5 tot 10 echt belangrijk zijn. Op deze trefwoorden richt u zich bij het maken van de doorway pages.


Een doorway page maken
Hoe maakt u een doorway pagina? Het antwoord is geen hapklaar concept. Hoe uw doorway pagina's eruit komen te zien hangt af van de trefwoorden waarop u wilt scoren. Voordat u aan de slag gaat zult u dus eerst uw trefwoorden moeten analyseren. Dit doet u door uw gekozen zoekterm op te zoeken in de diverse zoekmachines, en te kijken welke pagina's hoog eindigen. Het ene trefwoord is populairder dan het andere trefwoord. Diverse searchengines publiceren lijsten met de meest populaire trefwoorden. Hoog in de top 10 staan trefwoorden als MP3 (muziekbestanden) en SEX. Wanneer u op deze trefwoorden hoog zou willen eindigen wens ik u veel succes, maar geef ik u weinig kans. Voor deze zeer populaire trefwoorden is het essentieel een url te hebben die de trefwoorden bevat, of nog liever, die exact gelijk is aan het door u gewenste trefwoord. Zoek bijvoorbeeld maar eens naar "mp3" in altavista en u zult zien dat vrijwel alle sites die hoog eindigen een url hebben met mp3 erin. De meeste url's die deze zeer populaire trefwoorden bevatten zijn echter al lang geleden geregistreerd door handige ondernemers, en in het gunstigste geval te koop voor flinke bedragen (tonnen tot miljoenen). Naast de url is er nog een andere factor die bepaals of uw site hoog eindigt, namelijk het aantal sites dat linkt naar uw site. Het verkrijgen van veel links naar uw site is iets wat u niet van de ene op de andere dag voor elkaar kunt krijgen. Hier gaat de nodige tijd overheen. Bedenk daarbij dat bezoekers sneller geneigd zullen zijn naar uw site te linken wanneer deze nuttige, interessante of leuke content biedt.


Aan de slag
Bij het maken van een doorway page let u op de volgende zaken:

0. Plaats trefwoorden in de URL
Wanneer u van plan bent een eigen domeinnaam aan te schaffen, kies er dan een waar uw belangrijkste trefwoord in zit. Wanneer u bijvoorbeeld de eigenaar bent van "Hotel Zeezicht" registreer dan niet www.zeezicht.nl maar www.hotel-zeezicht.nl o.i.d. U heeft dan ook het woordje "hotel" in de url wat gunstig is voor de zoekmachine positionering. Wanneer u uw domeinnaam al vastgelegd hebt, of wanneer u niet over een eigen domeinnaam beschikt kunt u toch ook profiteren van dit element. Geef bijvoorbeeld uw pagina's namen die uw trefwoorden bevatten. Bijvoorbeeld: www.gratiswebsite.nl/hotel_zeezicht.html of geef directories namen met trefwoorden erin, zoals www.gratiswebsite.nl/hotel_zeezicht/welkom.html

1. Plaats trefwoorden in de titel van de pagina
De titel van uw site is misschien wel het belangrijkste element dat voor een hoge notering kan zorgen. Besteed daarom de nodige aandacht aan de titel. Houd de titel leesbaar. Enkel een opsomming van trefwoorden is geen erg aansprekende titel. De titel is wat mensen te zien krijgen in de zoekmachines, samen met de beschrijving uit de metatags. (Niet alle searchengines geven overgines de description metatag weer). Gebruik in uw titel daarom ook wervende termen die de aandacht van menselijke lezers trekken zoals "nieuw", "gratis", "de beste", "de grootste" enz. Dit om mensen ertoe te verleiden om juist op uw site te klikken, en niet op de site die er net boven of onder staat. Ook hier geldt weer; overdrijf dit niet want uw bezoekers zijn niet achterlijk. Ten slotte; maak de titel niet te lang aangezien dit de woordfrequentie van uw trefwoorden omlaag haalt.

2. Plaat trefwoorden in de metatags (keywords en description)
Vaak worden metatags aanbevolen als HET middel om uw positie in de zoekmachines te verbeteren. Dit was enkele jaren geleden misschien waar, maar door veelvuldig misbruik hebben de metatags sterk aan waarde ingeboet. Sommige searchengineexperts laten ze zelfs helemaal weg. Mijn advies is, gebruik metatags maar besteed er niet te veel aandacht aan en verwacht er geen wonderen van.
De twee belangrijkste metatags zijn de description tag, en de keywords tag. Veel zoekmachines laten de inhoud van de description tag zien in de zoekresultaten. Zet hier dus een prettig leesbare tekst neer die kort het onderwerp van uw site beschrijft, en maak hierbij gebruik van zoveel mogelijk relevante trefwoorden. Probeer hier, net als bij de titel, een wervende tekst van te maken.
In de keywords tag geeft u eenvoudig een opsomming van uw trefwoorden. Dit mag gerust een flinke lijst zijn (tot maximaal ca. 50 trefwoorden).
Meta tags neemt u altijd op aan het begin van uw pagina, tussen de HEAD tags. Hier komt ook de titel van de pagina te staan. In grafische webeditors zoals Microsoft Frontpage kunt u deze elementen via het menu invullen. In HTML ziet e.a. er als volgt uit:

<html>
<head>
<meta name="description"
content="Een korte wervende beschrijving van de inhoud van uw website">
<meta name="keywords"
content="uw, trefwoorden, geschieden, door, commas">
<title>De titel van uw site</title>
</head>

3. Plaats trefwoorden in de koppen (headings) van uw site.
Aan tekst die groot is weergegeven op een pagina wordt door de searchengines een zwaardere weegfactor toegekend. Meestal zijn dit koppen die samenvatten waar de daaropvolgende paragraaf over gaat. Dit is dus vaak een goede indicatie voor zoekmachines van het onderwerp van de pagina. Koppen kunt u op twee manieren maken in HTML. Ten eerste met de heading tags: <H1></H1>, <H2></H2> enz.

Dit is een H1 heading

Dit is een H2 heading

Dit is een H3 heading

Dit is een H4 heading

Dit is een H5 heading
Dit is een H6 heading


Het eindeloos herhalen van trefwoorden in een klein lettertype zoals <H6> in de zelfde kleur als de achtergrond kleur is sterk af te raden. Dit soort trucs werkten in het verleden maar lijden tegenwoordig tot een penalty (en dus een lagere ranking) en in het uiterste geval tot verwijdering uit de zoekmachine. Voor het verbeteren van uw positie kunt u het beste koppen maken met <H1> en <H2>.

Een tweede manier om tekst groter weer te geven in HTML is m.b.v. het size attribuut van de font tag. Dit ziet er als volgt uit:

<FONT SIZE='7'>Uw kop met trefwoorden</FONT>

Een kleine waarde van de size attribuut betekent hier een klein lettertype (wat dus precies omgekeerd is bij de heading tags). Met deze methode kunt u zeer grote letters maken. Het is echter waarschijnlijk niet zo dat, hoe groter de letters, hoe hoger uw positie in de zoekmachines. Het moeten wel "normale" koppen blijven.

Uw kop (size 1)
Uw kop (size 2)
Uw kop (size 3)
Uw kop (size 4)
Uw kop (size 5)
Uw kop (size 6)
Uw kop (size 7)


4. Plaats trefwoorden in de links van uw site.

Zoekmachines kijken ook naar links op uw website en wanneer de beschrijving van een link de relevante trefwoorden bevat levert dit een hogere notering op. Maak dus op uw doorway page ook een aantal links aan met uw trefwoorden, of "trefzinnen". Waar de links naar verwijzen lijkt niet zoveel uit te maken voor de ranking. Het simpelste is dus om alle links naar de startpagina van uw website te laten verwijzen.

In HTML ziet dit er als volgt uit:

<A HREF="http://www.uwsite.nl">Hier uw trefwoorden of trefzin</A>

Het lettertype van de link moet gewoon van normale grootte zijn. Links in koeieletters heeft geen zin.

5. Een bodytekst met een hoge woordfrequentie op trefwoorden.

De bodytekst is niet een apart onderdeel van uw pagina zoals de titel dat bijvoorbeeld is. Onder de bodytekst wordt simpelweg verstaan, alle tekst die in een normale lettergrootte op een pagina staat, en die geen hyperlink is. De tekst die u nu leest is de bodytekst van deze pagina. Bij het schrijven van de bodytekst moet u trachten een hoge woordfrequentie te bereiken op de door u gewenste trefwoorden, zonder dat het onnatuurlijk wordt. Als u allerlei kromme zinnen gaat schrijven om maar een zo hoog mogelijke woordfrequentie te halen bent u verkeerd bezig. De beste manier is om de tekst op uw pagina kort te houden (10 a 20 zinnen, oftewel 1 paragraaf). De woordfrequentie zal dan vanzelf relatief hoog zijn wanneer u de nodige trefwoorden door uw tekst strooit.

Een concreet voorbeeld

Wanneer u de hierboven beschreven tips in acht neemt zou een concrete doorway page er als volgt uit kunnen zien. Ik richt mij bij dit voorbeeld op de trefzin "doorway pages". De HTML code zou er als volgt uit kunnen zien:

<html>
<head>
<meta name="description"
content="Doorway pages: Een simepele en effectieve handleiding voor het maken van doorway pages. HET middel voor een top 10 notering">
<meta name="keywords"
content="doorway, pages, bridge, top 10, positie, ranking, verbetering, hoger, meer, bezoekers, zoekmachines, searchengines">
<title>Doorway pages - een simpele en effectieve handleiding</title>
</head>

<H1>Doorway pages</H1>
Op deze site leert u alles over hoe u een doorway page kunt maken. Doorway pages zijn een effectief middel om uw positie in zoekmachines te verbeteren. Doorway pages, ook wel bridge pages genoemd zijn kleine pagina's die speciaal bedoeld zijn om hoog te eindigen in de zoekmachines op bepaalde trefwoorden.

<h2>Leer nu doorway pages maken</h2>

<a href="http://www.doorway-pages.nl">Doorway pages maken</a>

</html>

Deze pagina ziet er qua lay-out niet uit. U kunt dit eenvoudig verbeteren door bijvoorbeeld een achtergrond plaatje te gebruiken, en de tekst een beetje te ordenen met tabellen en het gebruik van kleur. Dit gaat niet ten koste van de ranking. Het gebruik van frames is sterk af te raden. Er is echter een truc die de combinatie van frames en de noframes tag gebruikt. Dit wordt veelvuldig toegepast door professionele website eigenaren. Hoe dit werkt zal ik in een volgend artikel uit de doeken doen.